Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-11-05 - BG.6870.11.2019.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 05.11.2019r.

 

BG.6870.11.2019.MM

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis

nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Część działki

189/3

KW nr OP1G/ 00030563/0

0,1500 ha

Jędrychowice

 

(S) obszary zieleni

Grunt o klasoużytku PsV, kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową.

Czynsz roczny

37,50 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

205/3

KW nr OP1G/ 00021372/8

0,1500 ha

Branice

(S) obszary rolne

Działka rolna klasy RII o korzystnym kształcie. Dojazd drogą asfaltową.

Czynsz roczny

82,50 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

556/3

KW nr OP1G/ 00023893/0

0,5401 ha

Bliszczyce

(S) obszary zieleni o szczególnym zagrożeniu powodzią, na których prawdopodobieństwo jest średnie i wynosi raz na 100 lat

Grunt o klasoużytku RIIIa, Kształt działki korzystny. Dojazd drogą gruntową.

Czynsz roczny

326,76 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

 

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

510/1

KW nr 32724

0,5300 ha

Bliszczyce

(S) obszary rolne

(P) teren objęty planem dotyczącym energetyki wiatrowej

Grunt o klasoużytkach RII, RIIIa, RIVa, Lzr-RIVa. Kształt działki korzystny. Dojazd drogą gruntową.

Czynsz roczny

239,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

 

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

85

k.m. 3

KW nr OP1G/ 00025543/6

0,2000 ha

Jakubowice

(S) obszary rolne

Grunt o klasoużytku RII, RIIIa, Kształt działki korzystny.

Czynsz roczny

110,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

 

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

96/33

KW nr OP1G/ 00023893/0

0,2500 ha

Jakubowice

(S) obszary rolne

Grunt o klasoużytku RII. Kształt działki korzystny.

Czynsz roczny

137,50 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

 

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

163/113

KW nr OP1G/ 00023893/0

0,1500 ha

Jakubowice

(S) obszary rolne

Grunt o klasoużytku RII. Kształt działki korzystny.

Czynsz roczny

82,50 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

 

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 17.12.2019 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 26.11.2019 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.