Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-10-02 - BG.6733.7.1. 2019.KF - Obwieszczenie wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na „budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzbańce-Osiedle..."

Branice, dnia 25.09.2019r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.7.1. 2019.KF
z dnia 25.09.2019 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na „budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzbańce-Osiedle, gmina Branice, na działkach ewidencyjnych:

  • Obręb Dzbańce działki ewidencyjne nr 9/6, 9/7, 9/12, 9/39, 9/41, 9/46, 9/48, 9/49, 9/50, 344/1, 344/2,
  • Obręb Posucice działki ewidencyjne nr 41, 42/2, 43, 82, 146, 263, 298, 299, 300, 302, 313,
  • Obręb Branice działki ewidencyjne nr 1177, 1182”

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2019 r., poz. 60)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzbańce-Osiedle, gmina Branice, na działkach ewidencyjnych:

  • Obręb Dzbańce działki ewidencyjne nr 9/6, 9/7, 9/12, 9/39, 9/41, 9/46, 9/48, 9/49, 9/50, 344/1, 344/2,
  • Obręb Posucice działki ewidencyjne nr 41, 42/2, 43, 82, 146, 263, 298, 299, 300, 302, 313,
  • Obręb Branice działki ewidencyjne nr 1177, 1182”

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Pan Mirosław Bartocha prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PROJEKT” Mirosław Bartocha, z siedzibą Nysa ul. Żwirki i Wigury 6/2, występującego w imieniu Gminy Branice, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy
ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy
w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice, Posucice, Dzbańce
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl