Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-09-09 - Zapytanie cenowe na wykonanie zadania: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w roku 2019”

Branice, dnia 09.09.2019r.

 

 

OGŁOSZENIE PRZEPROWADZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

Gmina  Branice
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
tel.077/4868192 wew. 34, fax 077/4868230

ogłasza

procedurę zapytania ofertowego

Na wykonanie zadania: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice  w roku 2019”

 

Zakres prac obejmuje:

 

1. Zadanie obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu gminy Branice. Zadanie obejmuje demontaż pokrycia dachowego z płyt falistych i płaskich, transport oraz utylizację w ilości ok. 1337 m² oraz transport i utylizację złożonych na posesjach płyt azbestowych w ilości ok. 8247 m². Łączna ilość odpadów zawierających azbest to ok. 9584 m².

Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty wykonywania prac związanych z demontażem materiałów zawierających azbest lub odbioru odpadów zawierających azbest z właścicielem  danej  nieruchomości, jednakże całość robót musi zostać ukończona do dnia 24-10-2019r. a dokumenty rozliczeniowe dostarczone do dnia 25.10.2019r.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Jedynym kryterium będzie cena o znaczeniu 100%.

Oferty należy składać w terminie do 13-09-2019r. do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3  48-140 Branice (sekretariat – pok. nr. 20)

 

Informacji w sprawach zamówienia można uzyskać u Pani Adriany Wiewiórka lub Pana Szymona Moskała, pokój nr 4 na parterze, tel. 77/4868250 wew. 34.

 

 

Z-ca Wójta Gminy Branice

Katarzyna Herbut

 

 

Załączniki

PDFogłoszenie zamówienia.pdf (25,56KB)

PDFOpis przedmiotu zamówienia.pdf (54,88KB)

PDFformularz oferty.pdf (25,10KB), DOCformularz oferty.doc (24,00KB)

ODSZałącznik nr 1 - wykaz.ods (22,29KB)

PDFzałącznik nr 2 umowa.pdf (37,28KB), DOCzałącznik nr 2 umowa.doc (40,50KB)