Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-08-30 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: "Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Branice"

Branice, 30.08.2019r.

 

BG.271.6.2019.BS

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 

"Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Branice"

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje

  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

  RS INWESTYCJE Sp. z o.o
  ul. Generała Grochowskiego 6 lok. 63
  05-500 Piaseczno}

  Uzasadnienie wyboru:

  Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. postępowaniu.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu zostało złożonych sześć ofert, z których trzy nie podlegały odrzuceniu i zostały ocenione na podstawie poniższych kryteriów:

  1) cena ofertowa brutto - 60% - maksymalna ilość punktów 60
  2) okres gwarancji –40% - maksymalna ilość punktów 40

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa brutto

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba pkt

1

RS INWESTYCJE Sp. z o.o

ul. Generała Grochowskiego 6 lok. 63

05-500 Piaseczno

60

40

100

2

ANMED Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 32

Dzierżysław

59

40

99

3

BELLSPORT

Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 4

41-923 Bytom

45

40

85

 

 

 

 1. W prowadzonym postępowaniu trzy oferty, niżej wymienione, spośród złożonych sześciu podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) i 7b), ponieważ wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, co oznacza, iż wadium nie zostało wniesione w sposób prawidłowy, a zamawiający żądał wniesienia wadium.

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

1

PHU GAWLIK

Paweł Gawlik

ul. Gospodarcza 24/2

32-600 Oświęcim

2

BETBRUK

Daniel Maćko

ul. Żeromskiego 27a

48-100 Głubczyce Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy

3

EVERSPORT Sp. z o.o.

ul. Kiersnowskiego 18/45

03-161 Warszawa

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Branice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.08.2019r.  

 

WÓJT
/-/ Sebastian  Baca