Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-08-12 - Zapytanie cenowe na wykonanie zadania: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w roku 2019”

Branice, dnia 12.08.2019r.

 

 

OGŁOSZENIE PRZEPROWADZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

Gmina  Branice
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
tel.077/4868192 wew. 34, fax 077/4868230

 

ogłasza

procedurę zapytania ofertowego

Na wykonanie zadania: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice  w roku 2019”

 

Zakres prac obejmuje:

  1. Zadanie obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu gminy Branice. Zadanie obejmuje demontaż pokrycia dachowego z płyt falistych i płaskich, transport oraz utylizację w ilości ok. 1337 m² oraz transport i utylizację złożonych na posesjach płyt azbestowych w ilości ok. 8247 m². Łączna ilość odpadów zawierających azbest to ok. 9584 m².

 

Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty wykonywania prac związanych z demontażem materiałów zawierających azbest lub odbioru odpadów zawierających azbest z właścicielem  danej  nieruchomości,    jednakże  całość  robót  musi zostać ukończona do dnia 14-10-2019r. a dokumenty rozliczeniowe dostarczone do dnia 16.10.2019r.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Jedynym kryterium będzie cena o znaczeniu 100%.

 

Oferty należy składać w terminie do 28-08-2019r. do godz. 15.30 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3  48-140 Branice (sekretariat – pok. nr. 20)

 

Informacji w sprawach zamówienia można uzyskać u Pani Adriany Wiewiórka lub Pana Szymona Moskała, pokój nr 4 na parterze, tel. 77/4868250 wew. 34.

 

 

Z-ca Wójta Gminy Branice
Katarzyna Herbut

 

Protokół z porównania ofert

PDFProtokół_porównania_ofert_2019_09_09.pdf (311,73KB)

PDFProtokół_porównania_ofert_2019_08_30.pdf (286,28KB)

 

Załączniki

PDFogłoszenie zamówienia.pdf (25,64KB)

PDFOpis przedmiotu zamówienia.pdf (54,43KB)

PDFformularz oferty.pdf (24,67KB), DOCformularz oferty.doc (24,00KB)

ODSZałącznik nr 1 - wykaz.ods (18,90KB)

PDFzałącznik nr 2 - umowa.pdf (37,28KB), DOCzałącznik nr 2 - umowa.doc (40,50KB)