Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-07-25 - ZP.272.FN.1.2019SR - Informacja z otwarcia ofert zamówienia publicznego: „Długoterminowy kredyt w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę oraz termomodernizację budynku po byłym budynku przedszkola..."

Branice, 25 lipca 2019r.

 

ZP.272.FN.1.2019SR

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 

 

Długoterminowy kredyt w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę oraz termomodernizację budynku po byłym budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrom Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Długoterminowy kredyt w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę oraz termomodernizację budynku po byłym budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrom Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice”, odbyło się w dniu 25.07.2019 r. o godz. 11:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 117.000,00 zł brutto.

Oferty złożyło:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Bank Spółdzielczy w Łubnianach, ul. Osowska 1, 46-024 Łubniany

 

77.417,16 PLN

2

Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

 

85.195,11 PLN

 

Dodatkowo na otwarciu ofert podano informację o czasie uruchomienia kredytu, wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Czas uruchomienia kredytu

Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego

1

Bank Spółdzielczy w Łubnianach

ul. Osowska 1

46-024 Łubniany

 

W ciągu 1 dnia, następującego po dniu, w którym zostanie złożona wykonawcy pisemna dyspozycja zamawiającego o uruchomieniu kredytu.

10%

2

Bank Spółdzielczy w Namysłowie,

Plac Wolności 12,

46-100 Namysłów

W ciągu tego samego dnia, w którym zostanie złożona wykonawcy pisemna dyspozycja zamawiającego o uruchomieniu kredytu.

10%

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Z-ca Wójta Gminy Branice
/-/ Katarzyna Herbut