Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-06-27 - Informacja o wynikach badania stężenia radonu w miejscowości Jędrychowice

Branice 27.06.2019r.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI JĘDRYCHOWICE

 

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach

informuje, iż badania radonu pod kątem wpływu na zdrowie mieszkańców przeprowadzone w oparciu o dozymetry pozostawione w 11–stu budynkach mieszkalnych oraz Hydroforni wykazały, że głównym źródłem podwyższonego stężenia radonu nie jest woda z ujęcia lecz podłoże geologiczne na terenie miejscowości Jędrychowice.

Radon jest gazem naturalnym szybko uwalniającym się do powietrza dlatego też następuje jego przenikanie z gruntu do piwnic budynków i dalej poprzez nieszczelności przedostaje się do pomieszczeń mieszkalnych.

W związku z powyższym zaleca się częste wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz uszczelnienie wszelkiego rodzaju szczelin i pęknięć w piwnicach.

Natomiast występujące okresowo nieznaczne przekroczenia stężenia radonu w wodzie pitnej należy redukować poprzez pozostawianie wody do odstania lub spożywanie po przegotowaniu.

Wyniki w/w analiz z poszczególnych budynków poddanych badaniom oddziaływania radonu są dostępne w biurze Zakładu.

 

Kierownik
Samorządowego Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej w Branicach
Anna Kruczek