Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-07-01 - BG.271.6.2019.BS - Informacja z otwarcia ofert zamówienia publicznego: :"Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Branice”

Branice, 01 lipca 2019r.

 

BG.271.6.2019.BS

 

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

"Budowa boiska sportowego
o sztucznej nawierzchni w miejscowości Branice”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na "Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Branice ”- odbyło się w dniu 01.07.2019 r. o godz. 10.30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 896 163,04 zł brutto.

Oferty złożone:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty
zł brutto

Okres gwarancji

w miesiącach

1.

PHU GAWLIK

Paweł Gawlik

ul. Gospodarcza 24/2

32-600 Oświęcim

915.066,27

(słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy sześćdziesiąt sześć 27/100 złotych)

 

 

 

60

2.

BELLSPORT

Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 4

41-923 Bytom

1.120.353,99

(słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy 99/100 złotych)

 

 

60

3.

BETBRUK

Daniel Maćko

ul. Żeromskiego 27a

48-100 Głubczyce

889.989,86

(słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć 86/100 złotych)

 

60

4.

RS INWESTYCJE Sp. z o.o

ul. Generała Grochowskiego 6 lok. 63

05-500 Piaseczno

846.249,07

(słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć 07/100 złotych)

 

60

5.

ANMED Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 32

Dzierżysław

861.530,60

(słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści 60/100 złotych)

 

60

6.

EVERSPORT Sp. z o.o.

ul. Kiersnowskiego 18/45

03-161 Warszawa

 

917.034,84

(słownie: dziewięćset siedemnaście tysięcy trzydzieści cztery 84/100 złotych)

 

60

 

  Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca