Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-06-11 - BG.6870.7.2019.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 11.06.2019r.

 

BG.6870.7.2019.MM

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

341/2

KW nr OP1G/00006880/1

28,2 m2

Branice

(S) obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne

Lokal usługowy z przeznaczeniem na działalność handlową.

Czynsz miesięczny

179,66 zł + VAT
+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Najem lokalu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego najemcy)

568/2

KW nr OP1G/00028303/3

0,0400 ha

Lewice

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Grunt orny o klasoużytku RIIIa. Kształt działki średniokorzystny. Dojazd drogą gruntową.

Czynsz roczny

20,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat.

Część działki

39

KW nr OP1G/00028530/3

0,1837 ha

Wysoka

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Grunt orny o klasoużytku RII. Kształt działki korzystny. Dojazd drogą asfaltową.

Czynsz roczny

91,85 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 23.07.2019r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 02.07.2019r.r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.