Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-05-16 - BG.271.3.2019.BS - Informacja z otwarcia ofert zamówienia publicznego pn.: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie

Branice, 16 maja 2019r.

 

BG.271.3.2019.BS

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice

oraz ich zagospodarowanie

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie”, odbyło się w dniu 16.05.2019r. o godz. 10.30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1.440.000,00 zł brutto.

Oferty złożone:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty zł brutto za 1 miesiąc oraz łączna za okres 18 miesięcy

Termin płatności

Promocja selektywnej zbiórki odpadów

przygotowanie ulotek

przeprowadzenie pogadanek

zorganizowanie dodatkowego
odbioru odpadów wielkogabarytowych

1

„Naprzód” Sp. z o.o.

ul. Raciborska 144B

44-280 Rydułtowy

96 309,68

słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć złotych 68/100

35 dni

TAK

TAK

TAK

1 733 574,25

słownie: jeden milion siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery 25/100

 

 Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji zgodnie z zapisami SIWZ.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Sebastian Baca