Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-04-30 - BG.6870.5.2019.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 30.04.2019r.

 

BG.6870.5.2019.MM

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

212

KW nr OP1G/ 00027347/6

0,6164 ha

Posucice

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem/ obszary rolne

Kształt działki korzystny, dojazd drogą asfaltowa. Działka o klasoużytkach S-R, Ps, Bp z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny

284,90 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy)

Część działki

23/26

KW nr OP1G/ 00033941/5

0,0767 ha

Michałkowice

(S) obszary rolne

Grunt orny klasy RII. Kształt działki korzystny, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej.

Czynsz roczny

38,35 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy)

333/2

KW nr OP1G/ 00023893/0

0,5000 ha

Wiechowice

 

(S) obszary rolne

Grunt orny klasy RII. Kształt działki korzystny.

Czynsz roczny

250,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

Część działki

808/2

KW nr OP1G/ 00023893/0

0,2400 ha

Włodzienin

(S) obszary rolne

Grunt orny klasy RIIIa. Kształt działki korzystny, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej.

Czynsz roczny

120,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 11.06.2019r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 21.05.2019r.r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.