Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-04-25 - BG.271.2.3.2019.KJ - Informacja z otwarcia ofert zamówienia publicznego pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka.”

Branice, 25 kwietnia 2019 r.

 

BG.271.2.3.2019.KJ

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka.” 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka” - odbyło się w dniu 25.04.2019 r. o godz. 10.30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 310 380,08 zł brutto.

Oferty złożyło:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty
zł brutto

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

EMBUD Michał Żychoń

ul. Stelmacha nr 9

48-100 Głubczyce

367.289,54

60

2

Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda

ul. Zielona 42

48-130 Kietrz

365.858,15

60

 

 Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca