Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-04-16 - BG.6870.4.2019.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 16.04.2019r.

 

BG.6870.4.2019.MM

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych   do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

160/1

KW nr 33024

0,8400 ha

Gródczany

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Kształt działki korzystny, dojazd drogą asfaltowa. Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny

420,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

Część działki

1/2

KW nr OP1G/00038190/0

0,0358 ha

Wysoka

(S) obszary zieleni

Tereny przemysłowe, kształt działki średniokorzystny, dojazd  drogą gruntowa.

Czynsz roczny

17,90 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

16

KW nr OP1G/00005430/5

0,4500 ha

Wysoka

(S) obszary rolne

Działka rolna (RII), kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową.

Czynsz roczny

225,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

38/14

KW nr OP1G/00005430/5

1,0900 ha

Wysoka

(S) obszary rolne

Działka rolna (RII), kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową.

Czynsz roczny

545,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 28.05.2019r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 07.05.2019r.r. oraz na łamach gazety lokalnej