Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-04-02 - Nr BG.6220.8.45.2016.AW - Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy

Branice, dnia 29.03.2019r.

Nr BG.6220.8.45.2016.AW

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008
Jędrychowice, gmina Branice, powiat glubczycki, województwo opolskie"

 

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096/ informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym przedłuża się termin wydania decyzji.

Powyższe wynika ze skomplikowanego charakteru sprawy oraz dostarczenia przez Wnioskodawcę uzupełnienia do raportu ooś dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie"

W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie do dnia 2 maja 2019r.

 

Zastępca Wójta
Katarzyna Herbut

 

Otrzymują:

  1. Mariusz Kot
  2. a/a

Obwieszczenie umieszczono:

  • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • tablica ogłoszeń w miejscowości Jędrychowice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl