Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-03-14 - BG.271.1.2019.BS - Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dn. 28 lutego 2019r.

Branice, 14 marca 2019r.

 

BG.271.1.2019.BS

 

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

"Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1

 

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

z dn. 28 lutego 2019r.

 

Szanowni Państwo

W związku z omyłką pisarską polegającą na podaniu niewłaściwej nazwy postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w informacji z otwarcia ofert, tj.:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -  "Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1”

 

Zamawiający podaje w informacji z otwarcia ofert prawidłowe jego brzmienie:

 

"Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Aktywizacji Społecznej  w miejscowości Lewice na działce nr 435/1”

 

 

Z-ca Wójta Gminy
/-/ Katarzyna Herbut