Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-03-11 - Zarządzenie Nr 26G/19 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20G/19 Wójta Gminy Branice z dnia 22 lutego 2019r.

Branice, dnia 11.03.2019r.

 

 

Zarządzenie Nr 26G/19
Wójta Gminy Branice
z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20G/19 Wójta Gminy Branice z dnia 22 lutego 2019r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany treści statutów miejscowości: Bliszczyce, Boboluszki, Branice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice, Michałkowice, Niekazanice, Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Włodzienin-Kolonia, Wódka i Wysoka.

 

Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz.994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/209/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Branice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r.poz. 2486)

Wójt Gminy Branice
zarządza, co następuje:

§ 1 W zarządzeniu Nr 20G/19 Wójta Gminy Branice z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany treści statutów miejscowości: Bliszczyce, Boboluszki, Branice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice, Michałkowice, Niekazanice, Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Włodzienin-Kolonia, Wódka i Wysoka, zmienia się treść § 3 ust 5, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Dzbańce-Osiedle – dnia 18.03.2019 r. o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Dzbańcach-Osiedle”.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Branice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na stronie Urzędu Gminy w Branicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.