Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-03-08 - Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących treści do umieszczenia na tablicy pamiątkowej w miejscowości Branice

Branice 2019-03-08

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących treści do umieszczenia na tablicy pamiątkowej w miejscowości Branice.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18G/19 Wójta Gminy Branice z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących treści do umieszczenia na tablicy pamiątkowej w miejscowości Branice w terminie od dnia 21 lutego 2019r. do dnia 7 marca 2019r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie.

Dnia 20 lutego br na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach www.branice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Branice w zakładce „Ogłoszenia”- „Ogłoszenia Wójta Gminy” umieszczono ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z załącznikiem do w/w zarządzenia w postaci ankiety konsultacyjnej w sprawie wyboru treści jak będzie umieszczona na tablicy pamiątkowej w miejscowości Branice.            

 Formularze ankiet konsultacyjnych można było składać w formie:

1. papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3,

2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji. Ankieta konsultacyjna zawierała propozycję treści jaka mogłaby się znaleźć na tablicy pamiątkowej oraz  możliwość wpisania własnej propozycji. Warunkiem było wskazanie treści gloryfikującej dokonania ludzi walczących o wolną i niepodległą Polskę.

W propozycji podano treść:

Wszystkim, którzy walczyli o Wolną i Niepodległą Polskę.

Wdzięczni Mieszkańcy Gminy Branice”

lub możliwość wskazania propozycji własnej treści.

 

W dniu 6.03.2019r. opublikowano na oficjalnym profilu FACEBOOK Urzędu Gminy Branice przypomnienie o trwających konsultacjach.

W wyznaczonym terminie nie  wpłynęły żadne propozycje treści.

W związku z powyższym na tablicy pamiątkowej zostanie umieszczona następująca  treść:

 

Wszystkim, którzy walczyli o Wolną i Niepodległą Polskę.

Wdzięczni Mieszkańcy Gminy Branice”

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca