Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-02-28 - Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Branice w 2018 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Branice, dnia 28.02.2019r.

 

Informacja
o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Branice w 2018 roku
przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

 

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 248) informuję, że w roku 2018 wobec organów Gminy Branice były podejmowane działania przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową:

 

1.

Określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana

Ilość umów, powierzchnia oraz komu (podmiot) zostały wydane zezwolenia na uprawę konopi włóknistych (Cannabis sativa L.) na rok 2018.

 

2.

Wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową

Pan Artur Brylikowski Nr lobbingowy 00351

3.

Określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom

Wniosek o udzielenie informacji dotyczących:

- ilości umów, powierzchni oraz komu (podmiot) zostały wydane zezwolenia na uprawę konopi włóknistych;

- dostepności gruntów mieszczących się w granicach administracyjnych urzędu wymagających czy też nadających się do rekultywacji gleb;

- środków finansowych na powyższy cel w 2019 r.
i w latach kolejnych;

- podjęcia  współpracy związanej z przywróceniem terenów zdegradowanych.

 

4.

Określenie wpływu, jaki wywar podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie

Nie dotyczy

 

 

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca