Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-02-22 - Zarządzenie Nr 20G/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany treści statutów miejscowości

Branice, dnia 22.02.2019r.

 

 

Zarządzenie Nr 20G/19
Wójta Gminy Branice
z dnia 22 lutego 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany treści statutów miejscowości: Bliszczyce, Boboluszki, Branice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice, Michałkowice, Niekazanice, Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Włodzienin-Kolonia, Wódka i Wysoka.

 

Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz.994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/209/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Branice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r.poz. 2486)

 

Wójt Gminy Branice
zarządza, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany treści statutów miejscowości: Bliszczyce, Boboluszki, Branice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice, Michałkowice, Niekazanice, Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Włodzienin-Kolonia, Wódka i Wysoka.

 

§ 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców o projektowanych zmianach statutów ich sołectw.

 

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

 1. Bliszczyce - dnia 05.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Bliszczycach,
 2. Boboluszki - dnia 14.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Boboluszkach,
 3. Branice - dnia 04.04.2019 r. o godz. 17.00 w Wiejskim Domu Kultury w Branicach,
 4. Dzbańce - dnia 04.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Dzbańcach,
 5. Dzbańce-Osiedle - dnia 18.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej
  w Dzbańcach-Osiedle,
 6. Dzierżkowice - dnia 22.03.2019 r. o godz. 17.00 w byłej Świetlicy Spółdzielni Rolniczej w Dzierżkowicach,
 7. Gródczany - dnia 21.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Gródczanach,
 8. Jabłonka - dnia 27.03.2019 r. o godz. 17.00 w budynku byłej szkoły w Uciechowicach,
 9. Jakubowice - dnia 26.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Jakubowicach,
 10. Jędrychowice - dnia 20.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej
  w Jędrychowicach,
 11. Lewice - dnia 25.03.2019 r. o godz. 17.15 w Świetlicy Wiejskiej w Lewicach,
 12. Michałkowice - dnia 15.03.2019 r. o godz. 17.00 w Biurze na terenie Gospodarstwa Michałkowice,
 13. Niekazanice - dnia 08.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Niekazanicach,
 14. Posucice - dnia 19.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Posucicach,
 15. Turków - dnia 03.04.2019 r. o godz. 17.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Turkowie,
 16. Uciechowice - dnia 13.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej
  w Uciechowicach,
 17. Wiechowice - dnia 28.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wiechowicach,
 18. Włodzienin - dnia 01.04.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej we Włodzieninie,
 19. Włodzienin-Kolonia - dnia 11.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej we Włodzieninie,
 20. Wódka - dnia 12.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wódce,
 21. Wysoka - dnia 02.04.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wysokiej.

 

§ 4. Konsultacje mają zasięg lokalny i mogą brać w nich udział wszyscy mieszkańcy sołectwa, w którym w danym dniu odbywają się konsultacje.

 

§ 5. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Branice.

 

§ 6. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w terminie14dni od daty zakończenia konsultacji.

 

§ 7. Do udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu konsultacji wyznaczam Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy.

 

§8.Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy.

 

§ 9. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Branice.

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na stronie Urzędu Gminy w Branicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Załączniki

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Bliszczyce.pdf (23,93KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Boboluszki.pdf (23,93KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Branice.pdf (23,91KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Dzbańce.pdf (23,94KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Dzbańce-Osiedle.pdf (24,03KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Dzierżkowice.pdf (24,01KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Gródczany.pdf (23,93KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Jabłonka.pdf (23,92KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Jakubowice.pdf (23,94KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Jędrychowice.pdf (23,98KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Lewice.pdf (23,93KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Michałkowice.pdf (23,94KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Niekazanice.pdf (23,92KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Posucice.pdf (23,91KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Turków.pdf (23,91KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Uciechowice.pdf (23,94KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Wiechowice.pdf (23,93KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Włodzienin.pdf (23,94KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Włodzienin-Kolonia.pdf (24,00KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Wódka.pdf (23,89KB)

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Wysoka.pdf (23,89KB)