Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-02-22 - BG.6733.1.2. 2019.KF - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dnia 22.02.2019r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.1.2. 2019.KF
z dnia 22.02.2019 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Wykonaniu oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Dzierżkowice, Lewice i Wysoka – na działkach położonych:

  • w Dzierżkowicach, numery ewidencyjne działek: 351 a.m.2 i 309/4 a.m.2,
  • w Lewicach, numery ewidencyjne działek: 834 a.m.2, 451 a.m. 2,
  • w Wysokiej, numery ewidencyjne działek: 315/2 a.m.2, 169 a.m.2”

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2019 r., poz. 60)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Wykonaniu oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Dzierżkowice, Lewice i Wysoka – na działkach położonych:

  • w Dzierżkowicach, numery ewidencyjne działek: 351 a.m.2 i 309/4 a.m.2,
  • w Lewicach, numery ewidencyjne działek: 834 a.m.2, 451 a.m. 2,
  • w Wysokiej, numery ewidencyjne działek: 315/2 a.m.2, 169 a.m.2”

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Pani Beata Sakwerda, Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Branicach,
ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy
w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowościach : Dzierżkowice, Lewice, Wysoka

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl