Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-02-19 - Nr BG.6220.1.6.2019.AW. - Obwieszczenie o zmianie terminu wydania decyzji

Branice, dnia 19.02.2019r

 

Nr BG.6220.1.6.2019.AW.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowaniu administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji administracyjnej dla przedsięwzięcia p. n. ”Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice” nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. Powyższe wynika ze skomplikowanego charakteru sprawy.

Rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie do dnia 19 marca 2019r.

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 ustawy Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1;

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie tj. Wójta Gminy Branice.

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

Otrzymują :

 1. Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, ul. Szpitalna 18
  48-140 Branice - na ręce Pełnomocnika Pana Władysława Lenartowicz
 2. Strony postępowania poprzez ogłoszenie:
  - na tablicy ogłoszeń w/m
  - na stronie internetowej bip Urzędu Gminy
  - w rejonie planowanej inwestycji
 3. a/a