Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-01-14 - BG.6870.1.2019.MW - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 14.01.2019 r.

 

BG.6870.1.2019.MW 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych   do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie (P) / studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

929/1

KW nr OP1G/00021372/8

0.2000 ha Branice

 

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny klasy RIIIa, kształt działki korzystny, dojazd drogą polną.

Czynsz roczny 100,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy)

Część działki

23/15

KW nr OP1G/00033941/5

0,0680 ha

Michałkowice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny ( RII i RIII) kształt działki korzystny, dojazd o nawierzchni asfaltowej

Czynsz roczny 34,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

Część działki

23/15

KW nr OP1G/00033941/5

0,0390

Michałkowice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny ( RII i RIII) kształt działki korzystny, dojazd o nawierzchni asfaltowej

Czynsz roczny 19,50 zł  (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 25.02.2019 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 04.02.2019 r. oraz na łamach gazety lokalnej