Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-12-19 - BG.6733.7.1. 2018.KF - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dnia 19.12.2018r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.7.1. 2018.KF
z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię mieszczącą się w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lewice, na działce 435/1.”

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r. poz.2096)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię mieszczącą się w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lewice, na działce 435/1.”

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest pan Maciej Halikowski, Tarnkowa 17B 48-100 Głubczyce występujący w imieniu Gminy Branice, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Branice z dnia 23.11.2018 roku, pismo znak: SK.0052.19.2018.KH.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy
w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl