Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-12-12 - BG.6870.12.2018.MW - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice,12.12.2018 r.

BG.6870.12.2018.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

385/2

KW nr OP1G/00023893/0

0,4800 ha

Bliszczyce

 

 (P) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze

Grunt orny klasy RII , dojazd drogą gruntową , rzeźba terenu pozioma. Kształt działki korzystny regularny wielokąt

Czynsz roczny 240,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

(przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy)

324

KW nr  OP1G/00024625/8

0,1000 ha

Niekazanice

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Działka budowlana oddawana w dzierżawę na użytek rolniczy kształt działki średnio korzystny, dojazd drogą utwardzoną, rzeźba terenu pozioma.

Czynsz roczny 50,00zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

880/2

KW nr OP1G/00028388/2

0,1500 ha

Branice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

(P) częściowo teren projektowanej drogi dojazdowej do oczyszczalni

Grunt orny (RII – 0,1300 ha, dr – 0,0200 ha). Kształt działki korzystny dojazd droga gruntową przez. Teren nieruchomości przebiega sieć kanalizacyjna. W przypadku awarii SZBGK w Branicach zastrzega sobie prawo do naruszenia dzierżawionego gruntu celem likwidacji usterki, bez wypłaty odszkodowania.

Czynsz roczny 75,00zł  (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

Część działki 23/26

KW nr OP1G/00033941/5

 

0,0400 ha

Michałkowice

(S) rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Część działki położonej w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych i garaży. Działka rolna RII. Dojazd do działki drogą utwardzoną.

Czynsz roczny 20,00zł  (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

Część działki 23/15

KW nr OP1G/00033941/5

 

0,0390 ha

Michałkowice

(S) rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Część działki położonej w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych i garaży. Działka rolna RII. Dojazd do działki drogą utwardzoną.

Czynsz roczny 19,50zł  (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

290/2

KW nr  OP1G/00023807/1

0,1100 ha

Bliszczyce

(S) teren zabudowany / zainwestowany

Działka budowlana oddana w dzierżawę na cele rolnicze kształt działki korzystny, dojazd drogą utwardzoną, rzeźba terenu pozioma.

Czynsz roczny    55,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 23.01.2019 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej wwwhttp://www.branice.pl/.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 02.01.2019 r. oraz na łamach gazety lokalnej