Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-11-16 - BG.6870.11.2018.MW - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice,16.11.2018 r.

 

BG.6870.11.2018.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki )
i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

316/4

pow. 0,4600 ha

KW nr OP1G/ 00035899/9

Posucice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Działka przeznaczona pod zabudowę (Bp) położona około 750 m od zabudowań wsi Branice. Kształt działki korzystny regularny wielokąt, porośnięta dziko rosnącymi krzewami i drzewami, posiada dostęp do drogi wojewódzkiej co ogranicza zabudowę w przedniej części nieruchomości. Działka nie jest uzbrojona.

39 000,00 zł  + VAT wg obowiązującej stawki

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 28.12.2018 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 07.12.2018 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.