Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-10-17 - BG.6870.10.2018.MW - Obwieszczenie- wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice,17.10.2018 r.

BG.6870.10.2018.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis

nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

149/22

pow. 0,2671 ha udział w gruncie 88/10000

KW nr OP1G/
00029038/1

Branice ul. Ogrodowa 3D/5

Lokal mieszkalny 19,91m2; piwnica 3,33m2

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Lokal mieszkalny położony na I piętrze budynku wielorodzinnego, składający się z 1 pokoju, przedpokoju i łazienki z WC do mieszkania przynależny. Posiada instalację wodną, elektryczną, gazową, kanalizację sanitarna i CO.

19 040,00 zł  podlega zwolnieniu z podatku VAT

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz głównego najemcy

Część działki 975/4

KW nr OP1G/ 00023893/0

0,5046 ha

Branice

(P) przeznaczenie podstawowe : rolnicza przestrzeń produkcyjna.

Grunt rolny (RII - 0.1613 i RIIIa - 0.3451) kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową

 Czynsz roczny    278,52,00 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

Część działki 975/4

KW nr OP1G/ 00023893/0

0,2500 ha

Branice

(P) przeznaczenie podstawowe : rolnicza przestrzeń produkcyjna.

Grunt rolny (RII - 0.0797 i RIIIa – 0,1703) kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową

 Czynsz roczny    125,00 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy)

Część działki 242

KW nr OP1G/ 00023893/0

0,2500 ha

Lewice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt rolny RIII a dojazd drogą gruntową, kształt działki korzystny.

 Czynsz roczny    125,00 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

Działka 90

KW nr

OP1G/ 00028529/3

0,2063 ha

Turków

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt rolny (RIII b – 0,1611 i Lzr- RIIIb 0,0452) dojazd drogą utwardzoną, kształt działki korzystny.

Czynsz roczny    103,15zł podlega zwolnieniu z podatku VAT

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

Działki 183/1,180/13,183/3,198

 

KW

30004

0,9814 ha

Branice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt rolny (RIIIa - 0.6291 i RIVa – 0,3523) kształt działki mało korzystny, dojazd drogą gruntową, działka usytuowana wokół polderu. Duże prawdopodobieństwo zalania upraw.

Czynsz roczny    442,88 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy)

Część działki 357

KW nr OP1G/ 00023893/0

1,0334 ha

Bliszczyce

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt rolny RII dojazd drogą gruntową, kształt działki korzystny.

Czynsz roczny 650,00 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 28.11.2018 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 07.11.2018 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.