Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-09-12 - BG.271.4.2018.BS - informacja z otwarcia ofert na zadanie: „Budowa boiska sportowego w miejscowości Branice”

Branice, 12 września 2018 r.

 

BG.271.4.2018.BS

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa boiska sportowego w miejscowości Branice

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Budowa boiska sportowego w miejscowości Branice.” odbyło się w dniu 11.09.2018 r. o godz. 10.30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 635 813,43 zł brutto.

 

Oferty złożyło:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja

1

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom

1 230 898,63

60 miesięcy

 

 Termin wykonania zamówienia i warunków płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Wójt Gminy
/-/ Sebastian Baca