Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe i bezpośrednie wybory wójta - 21 października 2018r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego

 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego

 

Wyniki wyborów dostępne pod adresem:

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/160202#geo_committee_stat

 

2018-10-19 - Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 20 i 21 października 2018r.

 

2018-10-14 - Składy Komisji Obwodowych

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2018r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Branice

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2018r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Branice

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Branice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Branice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Branice

 

Informacja Wójta Gminy Branice z dnia 1 października 2018r.
o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców

 

Komisarz Wyborczy w Opolu II z dnia 28 września 2018r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

 

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2018r.
Komunikat o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach.

 

2018-09-25 - Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Branicach

 

Komisarz Wyborczy w Opolu II z dnia 25 września 2018r.
w sprawie dodatkowego terminu na dokonywanie zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Branice

 

2018-09-25 - Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego

 

Komisarz Wyborczy w Opolu II z dnia 24 września 2018r.
w sprawie dodatkowego terminu na dokonywanie zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Branice

 

Komisarz Wyborczy w Opolu II z dnia 21 września 2018r.
w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Branicach

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Branicach z dnia 19 września 2018 r.
wezwanie do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Branice w okręgach wyborczych, w których zgłoszono tylko po jednej liście kandydatów na radnych.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Branice z dnia 19 sierpnia 2018r.
Wójt Gminy Branice przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

 

2018-09-18 - Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Branicach
dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i wójta

 

2018-09-17 - Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Branicach

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 17 września 2018r.
w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Branicach

 

2018-09-14 - Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Branicach

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 14 września 2018r.
w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Branicach

 

2018-09-10 - Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego

 

2018-09-10 - Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Branicach
dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i wójta

 

2018-09-10 - Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Branicach

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

http://opole.kbw.gov.pl/pliki_mce/useruploads21/files/samorzad_2018/postanowienie_o_powołaniu_tkw_kwii.pdf

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r.
o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

https://opole.kbw.gov.pl/776_Kandydaci_na_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast/1/27250_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_20_sierpnia_2018_r...

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.
o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

https://opole.kbw.gov.pl/775_Kandydaci_na_radnych/1/26557_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r...

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

https://opole.kbw.gov.pl/772_Obwody_glosowania/1/27594_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r...

 

Państwowa Komisja Wyborcza - Krajowe Biuro Wyborcze
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Państwowa Komisja Wyborcza - Krajowe Biuro Wyborcze
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Państwowa Komisja Wyborcza - Krajowe Biuro Wyborcze
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Państwowa Komisja Wyborcza - Krajowe Biuro Wyborcze
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Branice z dnia 17 sierpnia 2018r.
Wójt Gminy Branice podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Branicach w wyborach do Rady Gminy Branice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Zarządzenie Nr 41G/18 Wójta Gminy Branice z dnia 17 sierpnia 2018r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne  umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2018r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i  prezydentów miast