Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-05-28 - Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ na zadanie: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie"

Branice, dnia 28.05.2018r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE  TREŚCI SIWZ

na zadanie: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie” – ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 562469-N-2018  z dnia 23 maja 2018 r.

Zamawiający  działając na podstawie art.38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ na stronie tytułowej w zakresie nazwy zadania poprzez jego wskazanie prawidłowe:

"„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie”

Uzasadnienie  zmiany: 

Zmiana  wynikła z omyłki pisarskiej. 

Biorąc pod  uwagę zakres powyższej zmiany Zamawiający  nie przewiduje przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze  zmiana stanowi  integralną  część  dokumentacji  przetargowej o nr BG.271.3.2018.BS.

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                   /-/ Sebastian Baca

 

 

 

 

 


 

 

 

Załączniki