Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-05-07 - Nr BG.6220.8.29.2016.AW - Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Branice, dnia 07.05.2018r.

 

 

Obwieszczenie Nr BG.6220.8.29.2016.AW

o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

 

Nr BG.6220.8.29.2016.AW

 

 

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

UL. OBROŃCÓW STALINGRADU 66
45-512 OPOLE

 

Dot. postępowania WOOŚ.4242.51.2017.AW

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) ponownie przesyłam w załączeniu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzupełnionym raportem. Proszę o uzgodnienie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

Inwestor: Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice

Gmina Branice nie posiada na ten teren miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Załączniki:

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
  2. Uzupełnienie raportu z dnia 16.04.2018r. plus CD (wpływ do tut. Urzędu 18.04.2018r.)
  3. Dodatkowo uzupełnienia raportu do RDOŚ w Opolu z dnia 22.03.2017r., 10.05.2017r i .20.10.2017r. plus CD

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Branice
  2. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jędrychowice,
  3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl