Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferty z inicjatywy NGO - rok 2018

Branice, 02 sierpnia 2018r.

 

Informacja dotycząca oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)Wójt Gminy Branice uznaje celowość realizacji zadania publicznego, przez Stowarzyszenie Branickie Towarzystwo Sportowe  ul. Szpitalna 20/211 - Branice, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 30.07.2018 r. 

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty poprzez:

  1. wysłanie na adres e-mail: ,
  2. przesłanie listem na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, z dopiskiem uwagi do oferty: ,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Stowarzyszenie Branickie Towarzystwo Sportowe” (decyduje data wpływu do Urzędu).
  3. osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy w Branicach (pokój 21)

 

Informacja zostaje udostępniona na:

 

Wójt Gminy
/-/ Sebastian Baca

 

Załącznik:

PDFOferta-realizacji-zadania-publicznego-BTS-2018-10-31.pdf (912,35KB)

 


Branice, 16 kwietnia 2018r.

 

Informacja dotycząca oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)Wójt Gminy Branice uznaje celowość realizacji zadania publicznego, przez Stowarzyszenie Klub Branickie Towarzystwo Sportowe  ul. Szpitalna 20 - Branice, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 12.04.2018. 

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty poprzez:

  1. wysłanie na adres e-mail: aneta.kopeczek@branice.pl,
  2. przesłanie listem na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, z dopiskiem uwagi do oferty: ,, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Stowarzyszenie Branickie Towarzystwo Sportowe” (decyduje data wpływu do Urzędu).
  3. osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy w Branicach (pokój 21)

 

Informacja zostaje udostępniona na:

  • stronie internetowej www.branice.pl,
  • stronie internetowej www.bip.branice.pl,
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

 

Wójt Gminy
/-/ Sebastian Baca

 

 

Załącznik:

PDFOferta-realizacji-zadania-publicznego-BTS-2018-04-12.pdf (900,78KB)