Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-03-13 - BG.6870.2.2018.MW - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, dnia 13.03.2018r.

 

 

BG.6870.2.2018.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis

nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

190/9

KW nr OP1G / 00023893/0

0,0944 ha Branice

ul. Szkolna

(P) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Kształt działki korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma, dojazd droga asfaltową, w pobliżu działki uzbrojenie. W działce przebiega instalacja wodna i kanalizacja docelowo przeznaczona na wody opadowe w akcie notarialnym ustanowiona zostanie służebność na rzecz właściciela.

20 260,00  zł + VAT według obowiązującej stawki

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Część działki 149/24

KW nr OP1G / 00028107/9

7,80 m2

Branice

ul. Ogrodowa

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Pomieszczenie typu komórka, Dojazd przez działkę Gminną. Pomieszczenie murowane, kryte papą. Stan pomieszczenia ocenia się jako dobry.

Czynsz miesięczny 18,72 zł + VAT według obowiązującej stawki

Umowa najmu na okres 3 lat

Część działki 152/12

KW nr OP1G / 00028107/9

19,05 m2

Branice

ul. Szkolna

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Grunt pod garaż blaszany. Działka posiada dostęp do drogi.

 

Czynsz miesięczny 28,58 zł + VAT według obowiązującej stawki

Przedłużenie umowy na kolejny okres na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

342,

KW nr 23458

0,1800 ha

Boboluszki

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt rolny (RII- 0,0700 i RIIIa – 0,1100), działka usytuowana bezpośrednio za zabudowaniami mieszkalnymi, kształt średnio korzystny, dojazd drogą gruntową.

Czynsz roczny 72,00 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

343

KW nr 23458

0,2600 ha

Boboluszki

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt rolny (RII- 0,1100 i RIIIa – 0,1500) działka usytuowana bezpośrednio za zabudowaniami mieszkalnymi, kształt średnio korzystny, dojazd drogą gruntową.

Czynsz roczny 104,00 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 24.04.2018 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 03.04.2018 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.