Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-02-27 - Nr BG.6220.8.28.2016.AW - Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy

Branice, dnia 27. 02. 2018r.

Nr BG.6220.8.28.2016.AW

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

 

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki jest uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji przez Inwestora.

W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie do dnia 29 czerwca 2018r.


 

Z up. Wójta
Aneta Kopeczek
 

 

Otrzymują:

  1. Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice
  2. a/a


 

 

Obwieszczenie umieszczono:

  • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • tablica ogłoszeń w miejscowości Jędrychowice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl