Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-02-16 - BG.271.1.2018.AK - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn.: „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej..."

Branice, 16 lutego 2018r.

 

BG.271.1.2018.AK

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania  przetargowego

 

Dotyczy przetargu:Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Zagospodarowanie terenu parku wraz z małą infrastrukturą techniczną i małą architekturą.

 

Wójt Gminy Branice, działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art.93 ust.1 pkt.4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o  unieważnieniu postępowania przetargowego zmierzającego  do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia o nr BG.271.1.2018.AK, ogłoszonego w BZP pod Nr 507393-N-2018 (data zamieszczenia 18.01.2018 r. ), dotyczącego  zadania pn.: "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Zagospodarowanie terenu parku wraz z małą infrastrukturą techniczną i małą architekturą”, w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy. 

 

Uzasadnienie:

 

Zamawiający oszacował koszty realizacji powyższego zadania na kwotę 1.140.246,73 zł brutto i taką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Cena ofert złożonych w przedmiotowym przetargu to:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji ,,EMBUD” Michał Żychoń ul. Stelmacha 9, 48-100 Głubczyce

1.499.505,58

2

Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek -Janicka ul. Kępska 10 45-129 Opole

1.233.690,29

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11 48-100 Głubczyce

1.943.368,22

 

Cena najkorzystniejszej oferty cenowej przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację niniejszego zamówienia. 

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Branice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 16.02.2018 r.

 

 

Wójt Gminy
/-/ Sebastian Baca