Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-12-29 - Badania kontrolne radonu w wodzie z wodociągu publicznego Jędrychowice

Branice, dnia 29.12.2017r.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI

JĘDRYCHOWICE

 

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach  informuje, że badania kontrolne radonu w wodzie z wodociągu publicznego Jędrychowice wskazały poziom na nieznacznie odbiegający od normy. Podwyższone występowanie w/w związku w wodzie nie jest jednakowe i świadczy o konieczności wykonania kolejnych badań na ujęciu oraz kilku punktach u odbiorców.

 

Radon w wodzie jest pochodzenia naturalnego. Pochodzi z ziemi,  jest rozpuszczalny w wodzie i bardzo szybko uwalnia się do powietrza. Pozostawienie wody do odstania zmniejsza aktywność radonu, a gotowanie całkowicie uwalnia go do powietrza. Według specjalistów ds. jakości wody nieznacznie podwyższone stężenie radonu na wodociągu nie klasyfikuje ujmowanej  wody jako niezdatnej do spożycia lecz wskazuje na konieczność zwiększenia częstotliwości badań wody w tym zakresie.

 

Wykazane podwyższone stężenia radonu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Zaleca się jednak spożywanie wody po przegotowaniu.

 

 

Kierownik
Samorządowego Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej w Branicach
Anna Kruczek