Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-11-30 - Nr BG.6220.8.25.2016.AW - Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy

Branice, dnia 29.11.2017r.

 

Nr BG.6220.8.25.2016.AW

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008
Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie"

 

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257/  informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy.

W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie do dnia 28 lutego 2018r.

 

Z up. Wójta
Aneta Kopeczek
Kierownik referatu budownictwa,
ochrony środowiska
i gospodarki nieruchomościami

 

 

 

Otrzymują:

  1. Mariusz Kot, Jedrychowice 36, 48-140 Branice
  2. a/a

Obwieszczenie umieszczono:

  • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • tablica ogłoszeń w miejscowości Jedrychowice
  • strona intemetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl