Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-11-20 - BG.6733.9.9.2017.MW - Wysłuchanie strony przed wydaniem decyzji

Branice, 20.11.2017r

 

BG.6733.9.9.2017.MW

 

 

 

Wg. rozdzielnika

Wysłuchanie strony przed wydaniem decyzji

 

Działając w oparciu o przepis art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego, informuję Panią/Pana, że na wniosek Anety Kopeczek Kierownika Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako:

„Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Branice - przy ul. Skłodowskiej na działkach numery ewidencyjne: 1223,1222/2 a.m.5, przy ul. Szkolnej na działkach numery ewidencyjne: 191/5,191/6,191/9,191/8,191/12 a.m.4, gmina Branice, "

przysługuje Pani/Panu prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Jeśli Pani/Pan zdecyduje się na realizację ww. prawa, proszę to uczynić w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3 w pokoju nr 17. Urząd Gminy czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700, od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w piątek w godzinach od 730 do 1400.

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • strona intemetowa Urzędu Gminy Branice: vvww.branice.pl
  • strona intemetowa bip.branice.pl