Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-11-15 - BG.6733.7.2017.MW - Decyzja o utaleniu lokalizacji celu publicznego

Branice, dnia 14.11.2017r.

 

 

BG.6733.7.2017.MW

 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

Stosownie do przepisów art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art.1, art. 4, ust. 2, pkt.1; art.50 ust.1; art.51 ust.1, pkt.2; art.52; art.53, art 54, 55, 56 i art.65 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

po rozpatrzeniu wniosku Strony wnioskującej:

- Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, reprezentowany przez Pełnomocnika Zbigniewa Śleziona reprezentującego firmę OMEGA - ELEKTRO inż. Jerzy Osipiak z siedzibą w Opolu 45-129 Opole uL Kępska 7A,

złożonego w dniu:  07 lipca 2017 r, (data wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Dranicach), uzupełnionego pismem z dnia 28 sierpnia 2017r. (data wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Dranicach), uzupełniony pismem z dnia 12 września 2017r, (data wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Branicach), uzupełnionego 12.09.2017r. (data wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Branicach), uzupełnionego 18.09.2017r. (data wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Branicach).

dotyczącego:  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji określonej przez Stronę wnioskującą, jako:

- przebudowa linii napowietrznej S.N. relacji GPZ Głubczyce - Gołuszowice z wymianą stacji transformatorowej słupowej "Jędrychowice":

  • odgałęzienie Włodzienin:
    obręb Włodzienin km. 2 dz. 990/2, 546, 83, 80, 79, 78/1, 77/2, 86 km. 1 dz. nr 993, 992, 994, 842, 843, 844, 1006, 846/1, 1007, 949, 878;
  • odgałęzienie Jędrychowice:
    obręb Lewice km. 1 dz. nr 859, 292/3, 292/2, 835, 283, 282, 281/2, 281/1, 280/2, 280/1, 279/2, 279/1; obręb Jędrychowice km. 1 dz. nr 24/1, km. 2 dz. nr 6/2, 6/3, 26, 322, 323, 324, 325, 58.