Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-11-13 - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, dnia 13.11.2017r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy / najmu / sprzedaży:

 

lp

Oznaczenie i KW

Pow.

 (ha/

m2)

położenie

Przeznaczenie
w planie (P) /
studium (S)

opis

Cena w złotych

uwagi

1

562

KW nr

OP1G  / 00008399/6

1,0200 ha

Branice

(P) przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Grunt orny klasy  RII – 0,1800 ha i RIIIa 0,8400 ha, kształt działki korzystny , nieruchomość posiada dostęp do drogi.

500,00 zł

Podlega zwolnieniu z podatku VAT

Dzierżawa gruntu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym

2

5/2

 

KW nr

OP1G / 00023926/1

 

0.0300 ha

 

 

Uciechowice

(S)  teren zabudowany / zainwestowany

Działka niezabudowana. Kształt działki korzystny, niweleta lekko pochyła, dojazd droga asfaltową

4 407,50 zł + VAT

 wg stawki obowiązującej na dzień sprzedaży

Sprzedaż w formie poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działki  nr 4

3

137

 

KW nr

OP1G / 00006973/0

 

0.0385  ha

 

 

Włodzienin

(S)  teren zabudowany / zainwestowany

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przeznaczonym do rozbiórki lub generalnego remontu. Działka źle zagospodarowana, zaniedbana. Działka uzbrojona w wodociąg i  energie elektryczną, dojazd droga asfaltową

8 100,00 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT

 

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego. W akcie notarialnym ustanowiona zostanie służebność przejazdu na rzecz właściciela działki 134 i działki 139

 

      

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o

gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 25.12.2017 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 04.12.2017 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.