Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-11-08 - BG.6733.7.9.2017.MW - Wysłuchanie strony przed wydaniem decyzji

Branice,08.11.2017r

 

BG.6733.7.9.2017.MW

 

Wysłuchanie strony przed wydaniem decyzji

 

Działając w oparciu o przepis art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego, informuję Panią/Pana, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, reprezentowany przez Pełnomocnika Zbigniewa Śleziona reprezentującego firmę OMEGA – ELEKTRO inż. Jerzy Osipiak z siedziba w Opolu 45-129 Opole ul. Kepska7A, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako:

Przebudowę linii napowietrznej Ś.N. relacji GPZ Głubczyce – Gołuszowice z wymiana stacji transformatorowej słupowej „Jędrychowice”:

  • odgałęzienie Włodzienin:

obręb Włodzienin km.2 dz. 990/2, 546, 83, 80, 79, 78/1, 77/2, 86 km.1 dz. nr 993, 992 994, 842, 843, 844, 1006, 846/1,1007,n949, 878;

  • odgałęzienie Jedrychowice:

obręb Lewice km. 1 dz. nr 852, 292/3, 292/2,835, 283, 282, 281/2, 281/1, 280/2, 280/1, 279/2, 279/1; obręb Jędrychowice km. 1 dz. nr 24/1, km. 2 dz. nr 6/2, 6/3, 26, 322, 323, 324, 325, 58 ”

przysługuje stronom postępowania prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Jeśli Pani/Pan zdecyduje się na realizację ww. prawa, proszę to uczynić w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3 w pokoju nr 17. Urząd Gminy czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700, od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w piątek w godzinach od 730 do 1400

 

 

 

 

 

 

 

Umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

- strona internetowa bip.branice.pl