Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-11-07 - BG.271.19.2017.AK - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Branice, dnia 2017-11-07

 

 BG.271.19.2017.AK                                                                          

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu
w miejscowościach Wysoka i Jakubowice

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

 

SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki

Zemborzyce Tereszyńskie 74

20-515 Lublin

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. postępowaniu.

 

2. W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty, które nie podlegały odrzuceniu i zostały ocenione na podstawie poniższych kryteriów:

1) cena ofertowa brutto - 60%

2) gwarancja –40%

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto

Liczba pkt w kryterium gwarancja

Łączna liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto, gwarancja i doświadczenie personelu kluczowego wykonawcy

1

SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki

Zemborzyce Tereszyńskie 74

20-515 Lublin

60

40

100

2

APIS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

54,23

40

94,23

3

ANMED Sp. z o.o.

Dzierżysław

ul. Sobieskiego 32

48-130 Kietrz

 

45,97

40

85,97

4

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych

Tomasz Gatner

ul. Ogrodowa 4

48-140 Branice

 

59,27

16

75,27

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

 

WÓJT

/-/ Sebastian  Baca