Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-11-06 - Ogłoszenie - Utylizacja azbestu - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 2017

Branice, 03.11. 2017r.

 

 

Ogłoszenie

Utylizacja azbestu - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 2017

 

 

Wójt Gminy Branice informuje, że zgodnie z umową dotacji nr 48/2017/G-05/OZ-ZOA/D z dnia 10 sierpnia 2017 Gmina Branice uzyskała dotację w wysokości 32.703,15 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset trzy złote, 15/100) na dofinansowanie zadania
pn: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice-VIII nabór".

Celem dotacji jest udzielenie beneficjentom końcowym dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

  1. Do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 19.237,15

  2. Do 35% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 13.466,00

Dotację otrzymało 42 posesje z terenu Gminy Branice.

 

 

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca