Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-10-25 - Nr BG.6733.9.2017.MW - Informacja o przesłaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celem uzgodnienia do następujących instytucji

Branice, dnia 27.10.2017r.

 

BG.6733.9.8.2017.MW

 

Wg. rozdzielnika

 

W związku z wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

"Wykonaniu oświetlenia ulicznego w miejscowości Branice – przy ul. Skłodowskiej na działkach numery ewidencyjne: 1223,1222/2 a.m.5, przy ul. Szkolnej na działkach numery ewidencyjne: 191/5, 191/6, 191/9, 191/8, 191/12 a.m.4, gmina Branice informuję, że na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2, pkt 6, pkt 9, pkt 10, pkt 11, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) / oraz art.106 Kodeksu postępowania administracyjnego przesłano projekt decyzji Nr BG.6733.9.2017.MW o lokalizacji inwestycji celem uzgodnienia do następujących instytucji:

 

  1. Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48 – 100 Głubczyce

  2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Kościuszki 8, 48 – 100 Głubczyce

  3. Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole

  4. Wojewoda Opolski, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

  5. Zarząd Dróg Wojewódzkich

 

Objaśnienia:

* Dla stron decyzja z załącznikiem graficznym do wglądu w tutejszym Urzędzie – biuro na parterze (czynny w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w piątek w godzinach od 700 do 1400). 

 

 

 

 

Umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

- strona internetowa bip.branice.pl