Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-10-17 - BG.271.18.2017.AK - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Branice, dnia 2017-10-17

 

 BG.271.18.2017.AK

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu "

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

EMBUD Michał Żychoń
ul. Stelmacha nr 9

48-100 Głubczyce

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. postępowaniu.

 

2. W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty, które nie podlegały odrzuceniu i zostały ocenione na podstawie poniższych kryteriów:

1) cena ofertowa brutto - 60%

2) doświadczenie personelu kluczowego wykonawcy - 30 %

3) gwarancja –10%

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto

Liczba pkt w kryterium doświadczenie personelu kluczowego wykonawcy

Liczba pkt w kryterium gwarancja

Łączna liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto, gwarancja i doświadczenie personelu kluczowego wykonawcy

1

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji EMBUD Michał Żychoń ul. Stelmacha nr 9 48-100 Głubczyce

 

60

30

10

100

2

Konsorcjum:

Zakład Usługowo- Handlowy Kamil Duda ul. Zielona 42 48-130 Kietrz

D&G BUILDING GROUP Sp. Z o.o. ul. Długa 11 48-130 Kietrz

59,77

30

10

99,77

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

 

WÓJT
/-/ Sebastian  Baca