Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-10-16 - ZP.272.FN.3.2017SR - Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Długoterminowy kredyt w wysokości 96000,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkowych miejsc spotkań w Lewicach i Wódce

Branice, 16 października 2017r.

 

ZP.272.FN.3.2017SR

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Długoterminowy kredyt w wysokości 96000,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkowych miejsc spotkań w Lewicach i Wódce

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pó źn. zm.) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Długoterminowy kredyt w wysokości 96000,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkowych miejsc spotkań w Lewicach i Wódce” odbyło się w dniu 16.10.2017 r. o godz. 12.00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 15.101,22 zł brutto.

 

Oferty złożyło:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

 

14.982,91

 

Dodatkowo na otwarciu ofert podano informację o czasie uruchomienia kredytu, wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Czas uruchomienia kredytu

Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego

1

Bank Spółdzielczy w Namysłowie,

Plac Wolności 12,

46-100 Namysłow

W ciągu tego samego dnia, w którym zostanie złożona wykonawcy pisemna dyspozycja zamawiającego o uruchomieniu kredytu.

14%

 

Termin wykonania zamówienia i warunków płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Wójta Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca