Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-10-16 - BG.6870.7.2017.MW - Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, dnia 16.10.2017r.

 

 

BG.6870.7.2017.MW

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

lp

Oznaczenie
i KW

Pow.
(ha / m2)

położenie

Przeznaczenie
w planie (P) /
studium (S)

opis

Cena w złotych

uwagi

1

190/12

 

KW nr OP1G/
00023893/0

 

0,0800 ha

Branice

ul. Szkolna

(P) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

 

Działka z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Kształt działki korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma, dojazd droga asfaltową, w pobliżu działki pełne uzbrojenie

17 000,00  zł  + VAT według obowiązującej stawki

 

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin zagospodarowania nieruchomości zgodnie z planem 24 miesiące od daty sprzedaży

2

549

 

KW nr

OP1G/
00008399/6

 

0.0300 ha

 

budynek o pow. użytkowej

62,40 m

Branice

ul. Główna

(P)  wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej-usługowej

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przeznaczonym do rozbiórki lub generalnego remontu. Działka źle zagospodarowana, zaniedbana. Działka uzbrojona w wodociąg, energie i kanalizację, dojazd droga asfaltową

8 400,00 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT

 

Sprzedaż w formie przetargu ograniczonego do właścicieli działek 550, 548/7

 

159/98

 

KW nr

OP1G/
00025543/6

0.0200 ha

 

budynek o pow. użytkowej

66,50 m

Jakubowice

(S)  teren zabudowany / zainwestowany

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przeznaczonym do rozbiórki lub generalnego remontu. Działka źle zagospodarowana, zaniedbana. Działka uzbrojona w wodociąg, energie elektryczną, dojazd droga nieutwardzoną

5 700,00 zł

podlega zwolnieniu z podatku VAT

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 28.11.2017 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 07.11.2017 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.