Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-10-04 - BG.6733.8.1. 2017.MW - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dnia 04.10.2017r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.8.1. 2017.MW
z dnia 04.10.2017r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Wykonaniu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Uciechowice i Włodzienin na działkach – w Uciechowicach nr 67, nr 61 k.m.2, we Włodzieninie nr 538/1,nr 365/1 k.m. 2 , gmina Branice

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U z 2017r., poz.1073)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Wykonaniu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Uciechowice i Włodzienin na działkach – w Uciechowicach nr 67, nr 61 k.m.2, we Włodzieninie nr 538/1,nr 365/1 k.m. 2 , gmina Branice

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest: Pani Aneta Kopeczek Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Włodzienin Uciechowice
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl