Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-10-03 - BG.6733.7.9.2017.MW - Informacja o przesłaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celem uzgodnienia

Branice, dnia 03.10.2017r.

 

BG.6733.7.9.2017.MW

 

 

Wg. rozdzielnika

 

W związku z wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

Przebudowę linii napowietrznej Ś.N. relacji GPZ Głubczyce – Gołuszowice z wymiana stacji transformatorowej słupowej „Jędrychowice”:

  • odgałęzienie Włodzienin:
    obręb Włodzienin km.2 dz. 990/2, 546, 83, 80, 79, 78/1, 77/2, 86 km.1 dz. nr 993, 992 994, 842, 843, 844, 1006, 846/1,1007,n949, 878;
  • odgałęzienie Jedrychowice:
    obręb Lewice km. 1 dz. nr 852, 292/3, 292/2,835, 283, 282, 281/2, 281/1, 280/2, 280/1, 279/2, 279/1; obręb Jędrychowice km. 1 dz. nr 24/1, km. 2 dz. nr 6/2, 6/3, 26, 322, 323, 324, 325, 58 ” informuję, że na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2, pkt 6, pkt 9, pkt 10, pkt 11, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) / oraz art.106 Kodeksu postępowania administracyjnego przesłano projekt decyzji Nr BG.6733.7.2017.MW o lokalizacji inwestycji celem uzgodnienia do następujących instytucji:

 

  1. Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48 – 100 Głubczyce
  2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Kościuszki 8, 48 – 100 Głubczyce
  3. Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole
  4. Wojewoda Opolski, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

 

Objaśnienia:

* Dla stron decyzja z załącznikiem graficznym do wglądu w tutejszym Urzędzie – biuro na parterze (czynny w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w piątek w godzinach od 700 do 1400). 

 

 

 

 

 

Umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- strona internetowa bip.branice.p