Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-10-03 - BG.6733.7.1.2017.MW - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dnia 03.10.2017r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.7.1.2017.MW
z dnia 03.10.2017r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Przebudowę linii napowietrznej Ś.N. relacji GPZ Głubczyce – Gołuszowice z wymiana stacji transformatorowej słupowej „Jędrychowice”:

 • odgałęzienie Włodzienin:
  obręb Włodzienin km.2 dz. 990/2, 546, 83, 80, 79, 78/1, 77/2, 86 km.1 dz. nr 993, 992 994, 842, 843, 844, 1006, 846/1,1007,n949, 878;
 • odgałęzienie Jedrychowice:
  obręb Lewice km. 1 dz. nr 852, 292/3, 292/2,835, 283, 282, 281/2, 281/1, 280/2, 280/1, 279/2, 279/1; obręb Jędrychowice km. 1 dz. nr 24/1, km. 2 dz. nr 6/2, 6/3, 26, 322, 323, 324, 325, 58 ”

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Przebudowie linii napowietrznej Ś.N. relacji GPZ Głubczyce – Gołuszowice z wymiana stacji transformatorowej słupowej „Jędrychowice”:

 • odgałęzienie Włodzienin:
  obręb Włodzienin km.2 dz. 990/2, 546, 83, 80, 79, 78/1, 77/2, 86 km.1 dz. nr 993, 992 994, 842, 843, 844, 1006, 846/1,1007,n949, 878;
 • odgałęzienie Jedrychowice:
  obręb Lewice km. 1 dz. nr 852, 292/3, 292/2,835, 283, 282, 281/2, 281/1, 280/2, 280/1, 279/2, 279/1; obręb Jędrychowice km. 1 dz. nr 24/1, km. 2 dz. nr 6/2, 6/3, 26, 322, 323, 324, 325, 58 ”

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, reprezentowany przez Pełnomocnika Zbigniewa Śleziona reprezentującego firmę OMEGA – ELEKTRO inż. Jerzy Osipiak z siedziba w Opolu 45-129 Opole ul. Kepska7A

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- strona internetowa bip.branice.pl