Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-09-20 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dot. wodociągu publicznego Branice, zaopatrującego miejscowości Branice, Kałduny, Niekazanice

Głubczyce, dnia 20.09.2017r.

 

 

HK.43260.25.5.2017.MJ

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dot. wodociągu publicznego Branice, zaopatrującego miejscowości Branice, Kałduny, Niekazanice (gm. Branice).

 

Działając na podstawie §19 ust. l i §17 ust. l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. póz. 1989), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody nr SB/86462/09/2017, SB/86457/09/2017, SB/86460/09/2017 z dnia 18.09.2017r. pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w dniu 13.09.2017r. z wodociągu publicznego Branice (w punktach: Branice- Stacja Pomp i Zespół Gimnazjalne-Szkolny, Niekazanice-budynek nr 12),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów z wodociągu publicznego Branice.

 

PDFHK_43260_25_5_2017_MJ_2017_09_20.pdf (373,70KB)